Книгите на Стоян Вълев    
 
 
   НОВИНИ
   ИНТЕРВЮ
   РЕЦЕНЗИИ
   НАБЛЮДАТЕЛ
   ПАМЕТ
 
 
Анкета
Има ли цензура в литературния ни живот?
ДА
НЕ

Търси

в

   

ПРЕМЪЛЧАНА КНИГА НА СИМЕОН РАДЕВ НИ ВРЪЩА ВЯРАТА, ЧЕ ЩЕ СЕ РОДИ ТОМ „РАЗРУШИТЕЛИ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ”
 

  „Лица и събития от моето време” (изд. „Захарий Стоянов, С, 2014) на Симеон Радев е поредната премълчана книга.
Премълчана е по няколко причини. На първи място, защото във всеки свой ред Симеон Радев е родолюбец и пламенен патриот. А тези качества днес е наредено да се ненавиждат, да се воюва с тях. Но да воюваш с написаното от Симеон Радев е практически невъзможно. По тази причина и се мълчи, разчита се наивно и подло, че така по-малко читатели ще се срещнат с неподражаемия талант на автора на „Строителите на съвременна България”. Напразни надежди!
„Лица и събития от моето време” е сборник, включващ малка част от трудовете на Симеон Радев. Всъщност, тази книга ни напомня, че вече е време да се издадат събраните съчинения на този велик български автор. Макар че все още остава съмнението, че архивът на Симеон Радев съдържа още множество неиздадени негови съчинения. В този смисъл издаването на събраните негови съчинения би могъл да подпомогне изграждането на цялостна представа за този исторически писател.
В тома са включени спомените на Симеон Радев от ранните години от живота му - детството и ученичеството му в Ресен, учението му в Охрид, Битоля и Цариград. Но и изключително ценните му спомени за студентстването му в Женева. Една част от сборника представя българските правителства в периода 1899-1901 г. Тук любознателният читател ще срещне четива за „възстановяването на десятъка и селските смущения”, „кабинетът на Рачо Петров и първият опит при княз Фердинанд за свободни избори”.
Симеон Радев владее изкуството да разказва българската история, да оглежда фактите от различните им страни, да представя съдбите на политиците в човешки план. Симеон Радев успява вкратце да разкаже драмата на един от македонските революционери, който след поредното кръвопролитие се завърнал в едно село и се извинил на селяните за преживените ужаси и им предложил да го накажат. Те отказали. Готов сюжет за роман, ако на съвременната българска литература не бе забранено да описва нашата история....
Но Симеон Радев разказва и за основополагащите схващания на политика Петко Каравелов:
„Вред в Западна Европа – в Германия най-напред – беше почнало да се въвежда социално законодателство. Каравелов не искаше да чуе за него.”
Такъв тип детайли спомагат да се изгради по-вярна представа за българските политици.
Впрочем текстовете на Симеон Радев изобилстват с идеи за българската история, като тази например:” Би било интересно да се опише в една история на политехническите и социални идеи в България кой от известните у нас хора къде и как е претърпял влияние в чужди страни. Тук биха се направили интересни констатации. Тия влияния не са зависели изключително от самата среда, от социалните й условия, от историческите й традиции и тъй да кажем от духовния й климат. Така най-големият, най-безкомпромисният русофил в България – Михаил Маджаров свърши в Цариград американското училище „Роберт колеж”. Ив. Ев. Гешов, също русофил, се учи и възпита в Манчестер. Д-р Данев, наследник на Драган Цанков, начело на най-русофилската партия в България, бе свършил правото в Хайделберг. Също така именити българи, живели в Русия, при най-интензивно раздвижване на обществените идеи у нейната интелигенция, са останали абсолютно неповлияни от тях. Примерът с Раковски е поразителен”.
Но такава история, уви, не е написана, е, има някакви текстове в които се изброява къде по чужбина са се учили българи и толкоз. Да се направят някакви изводи, да се изведат, посочат и формулират водещите процеси, това е било непостижимо и сме свидетели на купища статистики, които навяват основателна скука...
В този сборник е и психологическия и политически портрет на Константин Величков, довела да драмата му за която е прието да се мълчи. Лозунгът „Злото е в двореца” съдействал за заговора срещу Батенберг е бил издигнат от К. Величков, напомня Симеон Радев. Сега знаем къде е злото, но не смеем да го казваме публично... Времената се менят, а злото все триумфира.
„Лица и събития от моето време” е книга, която задължително трябва да намери място във всяка домашна библиотека.
Но днес нямаме своя Симеон Радев, който да напише „Разрушителите на съвременна България”. В това е проблемът, защото разрушителите си въобразяват наивно, че техните имена ще останат неизобличени.
Време е, време е да докажем, че няма да е така.


Стоян ВЪЛЕВ


 

_ Обратнo _

брояч : 894238         
  

Главен редактор на WWW.KNIGI-NEWS.COM - Стоян Вълев - world_of_books@abv.bg
Литературен сътрудник - Мария Узунова -info@knigi-news.com