Книгите на Стоян Вълев    
 
 
   НОВИНИ
   ИНТЕРВЮ
   РЕЦЕНЗИИ
   НАБЛЮДАТЕЛ
   ПАМЕТ
 
 
Анкета
Има ли цензура в литературния ни живот?
ДА
НЕ

Търси

в

   

РУМЯНА ПЕНЧЕВА СЪТВОРИ НАЙ-ВЕРНИЯТ ПОРТРЕТ НА СВЕТОСЛАВ МИНКОВ И НА ЕПОХАТА МУ
 

 
„Светослав Минков: строго поверително” е блестящо изследване на Румяна Пенчева.

За първи път в българската литературна история е използвано документалното наследство на епохата, в която е живял писателят.

Даже бих казал в книгата най-убедително разказват документите.

Използваните документи са от различен характер, например попълненият от арестуваният през 1925 г. „Въпросник за установяване самоличност на лицето”, използван от Министерството на вътрешните работи и народното здраве, Обществена безопасност”.

Когато автентичните документи на една епоха говорят, най-добре разбираме езика на тази епоха в една страна, която мнозина определят добродушно, като уж „демократична”.

В тази същата страна агент „Бачков” докладва до „Началника на отделение „В”, отделение „Политическа полция”, че книгата на Светослав Минков „Мадрид гори” е била публикувана с разрешението на цензурата...
Благодарение на умелата авторка на „Светослав Минков: строго поверително” ставаме свидетели на безумна преписка, където полицейски чиновници се опитват да разгадават смисъла и съдържанието на една книга.

Така постепенно става ясно, че комунистическата държава е наследила от монархията репресивен и контролиращ апарат, който новите властници само изпълват с ново съдържание. И така неусетно разбираме, че както и да се сменят властниците у нас репресивната спрямо гражданите машина си остава, за да ги контролира, проверява и възпитава. Както се случи и след 89-та, ако не сте забелязали...

Това изследване на Румяна Пенчева е единствено в историята на българската литература, тъй като в него липсват анализи на творбите на писателя, сведени са до минимум и оценките на литературните критици. В изследването властват документите. Чрез тях опознаваме епохата, а личността на Светослав Минков става понятна и разбираема – средата го оформя в значителна степен.

А за нормално се счита в тази среда агенти на Държавна сигурност да присъстват на сбирки на интелектуалци, дори и когато се учредяват такива невинни образувания като дружество за приятелство с Япония...

Големият пропуск на изследването е напълно разбираем – авторката се опитва да е максимално обективна и отдалечена от политиката. Тази е причината да се отмине с недостатъчно внимание личността на Иван Минков, една от най-зловещите фигури в българската история през ХХ век, един от авторите на атентата в църквата „Света Неделя” през 1925 г. След 44-та Светослав Минков пледира за реабилитацията на своя брат – масов убиец...

Книгата на Румяна Пенчева използва обилно стенограми от събрания на партийната организация „Христо Ботев” при Съюза на българските писатели през 1950 г. Тези стенограми са зловещо четиво, обсъждат се обвиненията срещу писатели в какво ли не – злоупотреби с пари, разврат (Тодор Генов), сътрудничество с фашистки органи и организации, с полиция,. Разпитите на които са подлагани писателите от своите колеги на събранията са най-яркото доказателство, че се е живеело (и преди, и след 44-та) в състояние на параноя – всеки е систематизирал клюки, клевети, обвинения, гнусни твърдения за човешки падения.
Представете си глутница от вълци, които са се нахвърлили върху един представител от глутницата. Жалкото е, че в тази глутница освен увълчените „пролетарски писатели” се включват и писатели като Никола Фурнаджиев и Емилиян Станев. Но това е бил предълъг миг на всеобщо падение, на масово озверяване. Ако прочетете тези протоколи от събранията на писателската партийна организация ще научите много повече от жалките тлъсти томове фабрикувани на конвейр от Пламен Дойнов и останалите от поредната глутница за соцепохата в литературата...

Тези въпроси формулирани от писатели към своите колеги са най-верния документ за епохата.

Лозан Стрелков (имаше такъв участник в литературния ни живот, негов аналог днес е Йордан Ефтимов) пита Тодор Боров:”предал ли е Ясенов на полицията?”.Тодор Павлов така защитава обвинения, че е разполагал с много пари Тодор Генов: „Той никога не е разполагал с много пари, защото всичко, което е получавал, го е изпивал”.Просветва като светкавица пряката връзка между писателската оргиназация и репресивните органи – „Др. Веселин Георгиев (преименувал се по-късно на Веселин Андреев):”...случаят с Тодор Генов е тежък.Той се усложнява още повече с идването на Т. Павлов (Бел. СВ.:Тодор Павлов дошъл на писателското събрание за да защити приятеля си Генов...) Вярва на показанията на др. Караславов. Но ако това се докаже, въпросът излиза извън рамките на партийната организация и тук трябва да се намеси милицията”... Е, само след три години наказанията на писателите са отменени...

Подобни процеси протичаха и след 89-та, на едно подобно писателско събрание Георги Господинов изсипал купища хули срещу присъстващите там по-възрастни писатели, че не са се вдигнали на въстание срещу комунизма. Писателите виновно мълчали, само Николай Кънчев попитал Георги Господинов: „Ти къде беше?”. Господинов отговорил храбро:”Ами аз бях дете...”

Николай Кънчев припомнил смазващо:”И Гаврош беше дете!”.

Епохите се сменят, а преследванията на писателите си остават едни и същи, сменят се само имената на преследваните и на преследвачите....

Книгата на Румяна Пенчева е блестящ, плодотворен опит да се създаде документално изследване.

Румяна Пенчева показа как трябва да се изследва българската литературна история.

След нейната книга българската литературна история е друга. В нея вече няма място за партийно обагрени пропагандистки митове и легенди.

Даже бих казал, че "Светослав Мннков:строго поверително" е началото на обективно написаната история на българската литература!


Стоян ВЪЛЕВ

 

_ Обратнo _

брояч : 885056         
  

Главен редактор на WWW.KNIGI-NEWS.COM - Стоян Вълев - world_of_books@abv.bg
Литературен сътрудник - Мария Узунова -info@knigi-news.com